Rigatino pintura restaurada

Rigatino pintura restaurada